05 de febrer 2007

Jocs i ciència (II)

Benvinguts al Triàsic, el període més antic de l'era mesozoica. Reculem a 250 milions d'anys enrera, un període en què aparegueren les primeres plantes amb flor (les angiospermes) i els primers vertebrats voladors. En aquest moment tota la terra formava un sol megacontinent, anomenat Pangea, i durant tot aquest període començà a esquerdar-se per donar lloc a nous continents. Però de sobte, després de 50 milions d'anys, va passar alguna cosa, un episodi d'extinció massiva que afectà moltíssims ecosistemes. Què ho va causar? No ho sabem! potser una etapa de vulcanisme desbocat, potser un refredament mundial, potser l'impacte d'un meteorit...

Aquest és l'escenari del Trias, el joc que, després del Gene Pool segueix amb el nostre repàs als jocs de temàtica científica. Trias és un joc de majories, en què la idea és aconseguir la màxima presència dels teus dinosaures al màxim nombre de continents possible, cosa gens fàcil perquè a mesura que avança el joc els continents van desplaçant-se, trencant-se, reunint-se, tornant-se a trencar, ... El tauler està format per peces hexagonals de tres tipus de terreny diferent: boscos, sabana i muntanyes, on es col·loquen els dinosaures. Aquestes peces formen inicialment un sol continent, Pangea. Al torn de cada jugador aquest està obligat a moure una peça hexagonal (deriva continental!) i després disposa de 4 punts d'acció que pot gastar com vulgui en les accions següents: moure una altra peça de terreny (costa 3 punts d'acció), moure dinosaures (en costa 1 per dinosaure i per hexàgon), salvar dinosaures que hagin caigut a l'aigua (en costa 1 per tres dinosaures) i reproduir (en costa 1 per dinosaure). El joc s'acaba quan apareix la carta "meteorit" i llavors es recompten els punts: qui té majoria a un continent guanya tants punts com peces hexagonals formin aquell continent; el segon jugador en guanya la meitat i la resta zero.

Un punt clau de tot el joc és saber quins hexàgons de terreny moure i com, ja que amb el moviment es poden formar nous continents. Quan això passa es fa un recompte de punts parcial segons les majories en el continent acabat de formar. Això és una bona manera d'aconseguir punts abans del recompte final, sempre que s'aconsegueixi crear el nou continent amb majoria pròpia. D'altra banda, els dinosaures que hi havia a la peça desplaçada cauen a l'aigua, de manera que el seu propietari haurà de gastar punts d'acció per salvar-los (si és que pot); una bona manera de "molestar" als contrincants.

L'altre punt bàsic és saber com moure i reproduir els teus dinosaures. Cal vigilar molt quins continents estan a punt de formar-se i si hom hi pot arribar. Una vegada s'hi ha arribat i el continent s'ha format, és qüestió de reproduir-se prou per arribar a tenir majoria, i si de pas es poden ofegar uns quants dinosaures dels altres jugadors, millor. A vegades és millor tenir majoria en només un gran continent, a vegades és millor diversificar-se i tenir-ne en molts continents petits...

En definitiva, si bé al començament la idea de la deriva continental i les condicions que s'han de complir perquè es produeixi pot resultar una mica confusa, després d'uns quants torns les coses queden molt clares i evidents. Trias és un joc amb decisions dificils a prendre, especialment a mesura que avança la partida, i sens dubte ha de millorar a mesura que es fan més partides.

... i no cal dir que els petits dinosaures de fusta són fantàstics!
Coi! Ous de dinosaure? Vols dir que n'hi havia al joc?