30 d’octubre 2009

Fem 40 anys!

No, no! No és l'aniversari de cap de nosaltres. És l'aniversari d'això, d'aquesta cosa que estem fent servir cada dia, això que teniu davant dels ulls, vaja, d'internet.

El que es considera el naixement d'internet es produí el 29 d'octubre de 1969, a les 22:30. En aquell moment, es van connectar i intercanviar informació dos ordinadors de la xarxa ARPANET, un a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i l'altre a l'Institut de Recerca d'Stanford. El primer missatge era simplement la paraula "login"; la "l" i l'"o" es van transmetre correctament, però a continuació el sistema es penjà. El primer missatge enviat per l'ARPANET, doncs, va ser "lo".

Acabava de néixer la primera xarxa operativa de transmissió de dades per commutació de paquets, el sistema en què es basa actualment la comunicació a internet.